نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به طور کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی

نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف

این نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی با مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۳۲  صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامتمهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف از بخش های زیر تشکیل شده است:

  1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف
  2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف
  3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف
  4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف
  5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف
  6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف
  7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

۱.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

۲.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

۳.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

۴.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

۵.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

۶.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین انتخاب برای فایل آماده طرح کرامت


با تشکر / هویت برند - ادریس